Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN96A-003
94 51 2 140 967-2    PL-PREG
94 51 2 140 968-0    PL-PREG

34WEb-007 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2018PESA Bydgoszcz