Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN96A-002
94 51 2 140 965-6    PL-PREG
94 51 2 140 966-4    PL-PREG

34WEb-006 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2018PESA Bydgoszcz