Przewozy Regionalne
Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy

EN96A-001
94 51 2 140 963-1    PL-PREG
94 51 2 140 964-9    PL-PREG

34WEb-005 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2018PESA Bydgoszcz