Urz±d Marszałkowski Województwa ¦więtokrzyskiego

Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN96-003
94 51 2 140 230-5    PL-PREG
94 51 2 140 231-3    PL-PREG

34WE-003 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.11.2011PESA Bydgoszcz
P4/122.11.2016PESA Bydgoszcz