Urz±d Marszałkowski Województwa ¦więtokrzyskiego

Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN96-002
94 51 2 140 228-9    PL-PREG
94 51 2 140 229-7    PL-PREG

34WE-002 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/125.10.2016PESA Bydgoszcz