Warszawska Kolej Dojazdowa

EN95-01

13WE-01 / 2004
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.06.2004PESA Bydgoszcz
R128.03.2007PESA Bydgoszcz
R224.08.2010PESA Bydgoszcz
P4/3+M04.03.2016PESA Bydgoszcz