PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EP09-046
91 51 1 150 010-3    PL-PKPIC

104Ec-046 / 1997
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R105.07.1999ZNLE Gliwice
R203.04.2001ZNLE Gliwice
R326.08.2002ZNLE Gliwice
R413.02.2004ZNLE Gliwice
R505.10.2005ZNLE Gliwice
R629.12.2007ZNLE Gliwice
R707.12.2010ZNLE Gliwice
R814.09.2012ZNLE Gliwice
P5/1+M23.02.2015NEWAG Gliwice
1P4/128.07.2017NEWAG Gliwice
1P4/215.05.2019NEWAG Gliwice