PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP09-037
91 51 1 150 047-5    PL-PKPIC

104Ec-037 / 1994
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R129.12.1996ZNLE Gliwice
R225.09.1998ZNLE Gliwice
R328.04.2000ZNLE Gliwice
R405.09.2001ZNLE Gliwice
R507.03.2003ZNLE Gliwice
R604.01.2005ZNLE Gliwice
R729.12.2006ZNLE Gliwice
R831.05.2008ZNLE Gliwice
G112.04.2010ZNLE Gliwice
1R1+M15.02.2012ZNLE Gliwice
1P4/225.10.2013NEWAG Gliwice
1P4/330.11.2015NEWAG Gliwice
1P4/427.10.2017NEWAG Gliwice
1P4/523.08.2019NEWAG Gliwice