PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP09-028
91 51 1 150 032-7    PL-PKPIC

104Ec-028 / 1993
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.12.1994ZNLE Gliwice
R231.08.1996ZNLE Gliwice
R327.08.1998ZNLE Gliwice
R430.05.2000ZNLE Gliwice
R507.09.2001ZNLE Gliwice
R628.02.2003ZNLE Gliwice
R715.12.2004ZNLE Gliwice
R806.06.2006ZNLE Gliwice
G104.09.2008ZNLE Gliwice
1R1+M21.08.2012ZNLE Gliwice
1P4/222.07.2014NEWAG Gliwice
1P4/327.09.2016NEWAG Gliwice
1P4/418.07.2018NEWAG Gliwice