PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP09-025
91 51 1 150 030-1    PL-PKPIC

104Ec-025 / 1993
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R129.12.1994ZNLE Gliwice
R222.11.1996ZNLE Gliwice
R316.09.1998ZNLE Gliwice
R425.01.2000ZNLE Gliwice
R501.06.2001ZNLE Gliwice
R627.08.2002ZNLE Gliwice
R725.02.2004ZNLE Gliwice
R813.04.2006ZNLE Gliwice
G110.06.2008ZNLE Gliwice
1R131.08.2010ZNLE Gliwice
1R212.12.2012ZNLE Gliwice
1P4/3+M02.12.2014NEWAG Gliwice
1P4/426.01.2017NEWAG Gliwice
1P4/507.03.2019NEWAG Gliwice