PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP09-016
91 51 1 150 044-2    PL-PKPIC

104Ec-016 / 1992
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R121.05.1994ZNLE Gliwice
R231.03.1996ZNLE Gliwice
R326.09.1997ZNLE Gliwice
R429.04.1999ZNLE Gliwice
R514.09.2000ZNLE Gliwice
R622.11.2001ZNLE Gliwice
R731.05.2003ZNLE Gliwice
R829.11.2005ZNLE Gliwice
G131.10.2007ZNLE Gliwice
1R126.02.2010ZNLE Gliwice
1R2+M29.12.2011ZNLE Gliwice
1P4/328.11.2013NEWAG Gliwice
1P4/429.06.2016NEWAG Gliwice
1P4/513.09.2018NEWAG Gliwice