PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EP09-014
91 51 1 150 003-8    PL-PKPIC

104Ec-014 / 1992
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R121.05.1994ZNLE Gliwice
R218.06.1996ZNLE Gliwice
R304.09.1998ZNLE Gliwice
R417.12.1999ZNLE Gliwice
R507.05.2001ZNLE Gliwice
R615.11.2002ZNLE Gliwice
R712.03.2004ZNLE Gliwice
R818.04.2006ZNLE Gliwice
G123.09.2008ZNLE Gliwice
1R1+M15.12.2011ZNLE Gliwice
1P4/208.11.2013NEWAG Gliwice
1P4/330.12.2015NEWAG Gliwice
1P4/431.01.2018NEWAG Gliwice