PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EP09-013
91 51 1 150 023-6    PL-PKPIC

104Ec-013 / 1992
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R118.04.1994ZNLE Gliwice
R211.03.1996ZNLE Gliwice
R330.10.1998ZNLE Gliwice
R429.02.2000ZNLE Gliwice
R501.09.2001ZNLE Gliwice
R628.11.2002ZNLE Gliwice
R708.09.2004ZNLE Gliwice
R826.04.2006ZNLE Gliwice
G118.06.2008ZNLE Gliwice
1R118.11.2010ZNLE Gliwice
1R227.12.2012ZNLE Gliwice
1P4/3+M12.08.2015NEWAG Gliwice
1P4/413.04.2018NEWAG Gliwice