PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EP09-001
91 51 1 150 012-9    PL-PKPIC

104Ec-001 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R121.12.1991ZNLE Gliwice
R2+A24.03.1995ZNLE Gliwice
R316.10.1997ZNLE Gliwice
R401.06.1999ZNLE Gliwice
R515.11.2000ZNLE Gliwice
R602.05.2002ZNLE Gliwice
R730.12.2003ZNLE Gliwice
R815.03.2006ZNLE Gliwice
G123.07.2008ZNLE Gliwice
1R112.10.2010ZNLE Gliwice
1R205.10.2012ZNLE Gliwice
1P4/3+M01.10.2014NEWAG Gliwice
1P4/415.11.2016NEWAG Gliwice
1P4/519.12.2018NEWAG Gliwice