Urz±d Marszałkowski Województwa ¦więtokrzyskiego

Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN81-004
94 51 2 120 857-9    PL-PREG

308B-004 / 2005
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.10.2005PESA Bydgoszcz
R111.02.2013PESA Bydgoszcz
P4/220.01.2017PR Kielce