Urz±d Marszałkowski Województwa ¦więtokrzyskiego

Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN81-003
94 51 2 120 856-1    PL-PREG

308B-003 / 2005
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.10.2005PESA Bydgoszcz
R112.12.2012PESA Bydgoszcz
P4/207.02.2017PR Kielce