Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN81-002
94 51 2 122 998-9    PL-PREG

308B-002 / 2005
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.08.2005PESA Bydgoszcz
R116.10.2009PESA Bydgoszcz