Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN81-001
94 51 2 122 997-1    PL-PREG

308B-001 / 2005
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.08.2005PESA Bydgoszcz
R123.09.2009PESA Bydgoszcz