PKP
Zakład Taboru w Warszawie

EP08-014

102E-254 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?13.11.1998ZNTK Oleśnica
+++
31.03.2000