PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP08-011
91 51 1 140 007-2    PL-PKPIC

102E-251 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.08.1988ZNLE Gliwice
G231.01.2002ZNTK Oleśnica
2R130.01.2004ZNTK Oleśnica
2R209.11.2005ZNTK Oleśnica
2R331.07.2007ZNTK Oleśnica
2R426.06.2009ZNTK Oleśnica
2R524.05.2011ZNTK Oleśnica
2P4/613.06.2013BZG Gdynia
P5/3+M22.02.2016ZNTK Oleśnica
3P4/105.03.2019Olkol Oleśnica