PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP08-010
91 51 1 140 006-4    PL-PKPIC

102E-250 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G230.12.2002ZNTK Oleśnica
2R130.06.2004ZNTK Oleśnica
2R214.06.2006ZNTK Oleśnica
2R326.06.2008ZNTK Oleśnica
2R426.02.2010ZNTK Oleśnica
2P4/502.03.2012BZG Gdynia
2P4/629.09.2014BZG Gdynia
P5/3+M09.11.2018ZNTK Oleśnica