PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP08-008
91 51 1 140 004-9    PL-PKPIC

102E-248 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G117.10.1990ZNLE Gliwice
G228.03.2002ZNTK Oleśnica
2R1+A20.02.2004ZNTK Oleśnica
2R231.01.2006ZNTK Oleśnica
2R329.02.2008ZNTK Oleśnica
2R431.08.2009ZNTK Oleśnica
2P4/523.11.2011BZG Gdynia
2P4/625.10.2013BZG Gdynia
P5/3+M18.01.2016ZNTK Oleśnica
3P4/127.09.2018Olkol Oleśnica