Przewozy Regionalne
Oddział Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

ED78-024
94 51 2 140 979-7    PL-PREG
94 51 2 140 980-5    PL-PREG
94 51 2 140 981-3    PL-PREG
94 51 2 140 982-1    PL-PREG

31WE-044 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.12.2017NEWAG NS