Przewozy Regionalne
Oddział Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

ED78-023
94 51 2 140 975-5    PL-PREG
94 51 2 140 976-3    PL-PREG
94 51 2 140 977-1    PL-PREG
94 51 2 140 978-9    PL-PREG

31WE-043 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.01.12.2017NEWAG NS