POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu

ED78-022
94 51 2 140 971-4    PL-PREG
94 51 2 140 972-2    PL-PREG
94 51 2 140 973-0    PL-PREG
94 51 2 140 974-8    PL-PREG

31WE-042 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.01.12.2017NEWAG NS