Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

ED78-019
94 51 2 140 892-2    PL-PREG
94 51 2 140 893-0    PL-PREG
94 51 2 140 894-8    PL-PREG
94 51 2 140 895-5    PL-PREG

31WE-039 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.10.2017NEWAG NS