Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

ED78-015
94 51 2 140 684-3    PL-PREG
94 51 2 140 685-0    PL-PREG
94 51 2 140 686-8    PL-PREG
94 51 2 140 687-6    PL-PREG

31WE-025 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.10.12.2015NEWAG NS