Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-013
94 51 2 140 568-8    PL-PREG
94 51 2 140 569-6    PL-PREG
94 51 2 140 570-4    PL-PREG
94 51 2 140 571-2    PL-PREG

31WE-018 / 2015
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.03.2015NEWAG NS