Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-012
94 51 2 140 564-7    PL-PREG
94 51 2 140 565-4    PL-PREG
94 51 2 140 566-2    PL-PREG
94 51 2 140 567-0    PL-PREG

31WE-017 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.22.01.2015NEWAG NS