Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-011 / ex. 45WE-001
94 51 2 140 560-5    PL-PREG
94 51 2 140 561-3    PL-PREG
94 51 2 140 562-1    PL-PREG
94 51 2 140 563-9    PL-PREG

31WE-016 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.22.01.2015NEWAG NS