Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-009
94 51 2 140 462-4    PL-PREG
94 51 2 140 463-2    PL-PREG
94 51 2 140 464-0    PL-PREG
94 51 2 140 465-7    PL-PREG

31WE-014 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.09.2014NEWAG NS