Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-008
94 51 2 140 458-2    PL-PREG
94 51 2 140 459-0    PL-PREG
94 51 2 140 460-8    PL-PREG
94 51 2 140 461-6    PL-PREG

31WE-013 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.07.2014NEWAG NS