Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-007
94 51 2 140 454-1    PL-PREG
94 51 2 140 455-8    PL-PREG
94 51 2 140 456-6    PL-PREG
94 51 2 140 457-4    PL-PREG

31WE-012 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.06.2014NEWAG NS