Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-006
94 51 2 140 450-9    PL-PREG
94 51 2 140 451-7    PL-PREG
94 51 2 140 452-5    PL-PREG
94 51 2 140 453-3    PL-PREG

31WE-011 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.05.2014NEWAG NS