Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-005
94 51 2 140 446-7    PL-PREG
94 51 2 140 447-5    PL-PREG
94 51 2 140 448-3    PL-PREG
94 51 2 140 449-1    PL-PREG

31WE-010 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.04.2014NEWAG NS