Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-004
94 51 2 140 442-6    PL-PREG
94 51 2 140 443-4    PL-PREG
94 51 2 140 444-2    PL-PREG
94 51 2 140 445-9    PL-PREG

31WE-009 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.03.2014NEWAG NS