Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-003 / ex. 31WE-008
94 51 2 140 438-4    PL-PREG
94 51 2 140 439-2    PL-PREG
94 51 2 140 440-0    PL-PREG
94 51 2 140 441-8    PL-PREG

31WE-008 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.04.12.2013NEWAG NS