Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-002 / ex. 31WE-007
94 51 2 140 434-3    PL-PREG
94 51 2 140 435-0    PL-PREG
94 51 2 140 436-8    PL-PREG
94 51 2 140 437-6    PL-PREG

31WE-007 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.04.12.2013NEWAG NS