Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie

ED78-001 / ex. 31WE-006
94 51 2 140 430-1    PL-PREG
94 51 2 140 431-9    PL-PREG
94 51 2 140 432-7    PL-PREG
94 51 2 140 433-5    PL-PREG

31WE-006 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.04.12.2013NEWAG NS