Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN76-052
94 51 2 140 426-9    PL-PREG
94 51 2 140 427-7    PL-PREG
94 51 2 140 428-5    PL-PREG
94 51 2 140 429-3    PL-PREG

22WEc-005 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.01.2015PESA Bydgoszcz