Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN76-051
94 51 2 140 422-8    PL-PREG
94 51 2 140 423-6    PL-PREG
94 51 2 140 424-4    PL-PREG
94 51 2 140 425-1    PL-PREG

22WEc-004 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.11.2014PESA Bydgoszcz