Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN76-050
94 51 2 140 418-6    PL-PREG
94 51 2 140 419-4    PL-PREG
94 51 2 140 420-2    PL-PREG
94 51 2 140 421-0    PL-PREG

22WEc-003 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.11.2014PESA Bydgoszcz