Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN76-049
94 51 2 140 414-5    PL-PREG
94 51 2 140 415-2    PL-PREG
94 51 2 140 416-4    PL-PREG
94 51 2 140 417-8    PL-PREG

22WEc-002 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.05.2014PESA Bydgoszcz