Urz±d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN76-048
94 51 2 140 410-3    PL-PREG
94 51 2 140 411-1    PL-PREG
94 51 2 140 412-9    PL-PREG
94 51 2 140 413-7    PL-PREG

22WEc-001 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.05.2014PESA Bydgoszcz