Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-047
94 51 2 140 387-3    PL-PLKW
94 51 2 140 388-1    PL-PLKW
94 51 2 140 389-9    PL-PLKW
94 51 2 140 390-7    PL-PLKW

22WEa-048 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.02.2014PESA Bydgoszcz