Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-046
94 51 2 140 383-2    PL-PLKW
94 51 2 140 384-0    PL-PLKW
94 51 2 140 385-7    PL-PLKW
94 51 2 140 386-5    PL-PLKW

22WEa-047 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.12.2013PESA Bydgoszcz