Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-045
94 51 2 140 339-4    PL-PLKW
94 51 2 140 340-2    PL-PLKW
94 51 2 140 341-0    PL-PLKW
94 51 2 140 342-8    PL-PLKW

22WEa-046 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.12.2013PESA Bydgoszcz