Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-044
94 51 2 140 335-2    PL-PLKW
94 51 2 140 336-0    PL-PLKW
94 51 2 140 337-8    PL-PLKW
94 51 2 140 338-6    PL-PLKW

22WEa-045 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.11.2013PESA Bydgoszcz