Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-043
94 51 2 140 331-1    PL-PLKW
94 51 2 140 332-9    PL-PLKW
94 51 2 140 333-7    PL-PLKW
94 51 2 140 334-5    PL-PLKW

22WEa-044 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.11.2013PESA Bydgoszcz