Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-042
94 51 2 140 327-9    PL-PLKW
94 51 2 140 328-7    PL-PLKW
94 51 2 140 329-5    PL-PLKW
94 51 2 140 330-3    PL-PLKW

22WEa-043 / 2013
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.10.2013PESA Bydgoszcz